dopasowane

Kolekcja mis, składa się z różnych wielkości elementów, które można różnie zestawiać. Największe misy są ustabilizowane, natomiast inne elementy są ruchome.

fot. Justyna Żak

Akademia Sztuk Pięknych im.E.Gepperta we Wrocławiu, 2017
wym. 18×24, 13×16, 18×8
materiał:glina garncarska, szkliwo
Pracownia Koła Garncarskiego
prowadzący: prof. Katrazyna Koczyńska – Kielan, ad. Bożena Sacharczuk

Facebook Instagram