migrant food language

Jedzenie jest elementem łączącym nas wszystkich. Niezależnie od kraju czy kultury, nasza kuchnia wiele mówi o nas, jako o ludziach. MFL to projekt polegający na stworzeniu uniwersalnego języka symboli zrozumiałych dla każdego, w każdym miejscu na świecie. Języka będącego ogólnym narzędziem komunikacji, bazującym na ludzkich zmysłach i empatii, który pozwala porzucić wszelkie bariery.
Jeden z etapów projektu opierał się na badaniach organoleptycznych. Rozłożyliśmy kulturę jedzenia na czynniki pierwsze. Sprawdzaliśmy jak potrawy, forma podania oraz ich otoczenie wpływają na zmysły i sposób recepcji posiłku. Z obszaru naszych poszukiwań wyeliminowaliśmy wzrok oraz mowę, zatracając tym samym poczucie czasu i barier społecznych. Zyskaliśmy otwartą przestrzeń doświadczalną, w której porozumiewaliśmy się przy pomocy dotyku, węchu, słuchu i smaku. Dla członków grupy odpowiedzialnej za projekt i realizację naczyń (artystów i projektantów ceramiki oraz szkła) największym wyzwaniem było odrzucenie paradygmatu wizualności.
Efekty pracy zostały zaprezentowane podczas kulinarnego performansu w Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu. W całkowicie zaciemnionej przestrzeni odbyła się kolacja polegająca na ekstremalnym doświadczaniu zmysłów, tekstury naczyń, struktury jedzenia, analizy dźwięków i zapachów.

projekt zrealizowany dla Food Think Tank, 2019
materiał:masa garncarska

 

Facebook Instagram